Qigong versterkt de gezondheid!

Vijf Elementen Qigong

Medische Qigong

Vijf Elementen Qigong

Deze serie Chinese gezondheidsbewegingen weergeven de harmonie van de vijf elementen vanuit de natuur. Door alle vijf elementen in een doorgaande afwisseling te oefenen komen we zelf in harmonie. Iedere bewegingen is gerelateerd aan een element:

  1. Water
  2. Hout
  3. Vuur
  4. Aarde
  5. Metaal

De generatie - of Sheng Cyclus

De vijf elementen hout, vuur, aarde, metaal en water volgen elkaar op zoals de tijden van de klok, de seizoenen en de groeiprocessen in de natuur; en zoals in de natuur het water noodzakelijk is voor het groeien van bomen, die hout geven en kunnen verbranden tot as, die op de aarde overblijft met de kleur van metaal, dat bij verhitting kan versmelten tot water.

De vijf elementen volgen elkaar in een bepaalde volgorde op. De energie in de cyclus loopt rechtsom en zo vindt een versterking plaats. De rechtsom draaiende beweging, dus met de wijzers van de klok mee, is de activerende beweging; liksom, dus tegen de wijzers in, is de remende beweging.

Wu Qin Xi

Wu Qin Xi (五 禽 戏) – De vijf dieren Qigong kan worden beschouwd als de vroegste vorm van medische Qigong in de Chinese geschiedenis, die teruggaat tot de Oostelijke Han-dynastie (25-220).

De oprichting van Wu Qin Xi werd toegeschreven aan de beroemde Chinese arts en chirurg Hua Tuo (110-207) die grote vaardigheden had als chirurg, acupuncturist, kruidkundige en kennis van de menselijke anatomie. Hij wordt ook verondersteld de eerste persoon ter wereld te zijn die het gebruik van anesthesie heeft ontwikkeld.

Naast het behandelen van zijn patiënten als ze ziek waren, wilde Hua Tuo mensen ook lichamelijke oefeningen aanbevelen als een methode voor revalidatie, herstel en vooral voor preventie. Wu Qin Xi is een set van Daoyin (diep strekken) en Tu Na (diep ademhalen) oefeningen die de acties van dieren imiteren op basis van de gewoonten van de tijger, hert, beer, aap en vogel. Hoewel het profiel en de waarde van Wu Qin Xi hoog bleven in de geschiedenis van China en de Chinese bevolking over de hele wereld, betekent het gebrek aan geïllustreerde documenten die de turbulentie veranderingen in China en zelfs de wereld hebben overleefd, dat er veel verschillende versies van Wu Qin Xi zijn. onvermijdelijk.

Scroll naar top